K A Project Byggservice – små och stora byggprojekt

Vill du bygga nytt, bygga om, anpassa eller bara fräscha till? K A Project åtar sig olika typer av entreprenader och har en stark byggserviceavdelning! Vårt arbetsområde ligger till stor del i Östergötland men sträcker sig även till Stockholm.

Bland våra kunder återfinns olika typer av fastighetsbolag, kommuner och industriföretag. Vi har även bred erfarenhet av arbete inom husbranschen och jobbar mot både privatpersoner och företag. För oss på K A Project är det viktigt att tillhandahålla en bra service för våra kunder och sträva efter att uppnå ett långsiktigt förtroende.

K A Project entreprenad åtar sig Totalentreprenader, Generalentreprenader, Byggentreprenader och Utförandeentreprenader.  Vi arbetar med hyresgästanpassningar, ombyggnationer, konstruktion och nyproduktion.

K A Project Byggservice är en avdelning som gör allt ifrån att montera en golvlist till hela lägenhetsrenoveringar, ombyggnationer av butiker, hyresgästanpassningar, ombyggnationer av mindre fastigheter och renovering av stora och små våtrum. Du kan med förtroende vända dig till oss för att få hjälp även med de små byggnationerna i vardagen. Inget arbete är för litet!

K A Project är anslutet till Sveriges Byggindustrier (BI) som är en branschorganisation där vi som medlemmar strävar efter ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Vår vision är att skapa en attraktiv byggbransch, och genom vårt medlemskap gör vi vår del i detta arbete.

Vi är våtrumscertifierade enligt PER:s branschregler (idag BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum). Genom certifieringen uppfyller vi Boverkets byggregler och mer därtill, eftersom det därigenom ställs högre krav på vårt arbete. BBV har en stark ställning på marknaden och fungerar som ett mått på den fackmässighet som krävs vid våtrumsarbete.

Välkommen att kontakta oss med din förfrågan, för vi kan bygg!